Образец искового заявления о расторжении брака (обновленный с учетом практики судов — февраль 2018)

Вашему вниманию предоставляется образец искового заявления о расторжении брака с учётом требований нового Гражданского процессуального кодекса Украины, который вступил в силу 15 декабря 2017 года. В основу иска взята одна из наиболее распространённых ситуаций: жена подаёт на развод, ребёнок остаётся проживать после расторжения брака с матерью.

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

м. Кам’янське, 51925

позивач:

Іванова Марія Іванівна

пр. Гімназичний, 12/12

м. Кам’янське, 51925

адреса електронної пошти відсутня

відповідач:

Іванов Іван Іванович

вул. Паторжинського, 13/13

адреса електронної пошти невідома

засоби зв’язку невідомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу.

20 вересня 2008 року між мною, Петровою (зараз – Іванова) Марією Іванівною, та відповідачем Івановим Іваном Івановичем, було укладено шлюб, зареєстрований Бабушкінським відділом РАГС Дніпропетровського міського управління юстиції, актовий запис № 3456 (копія свідоцтва про шлюб додається).

Від спільного шлюбу маємо малолітню дитину Іванову Клавдію Іванівну, 20 вересня 2009 року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Приблизно з липня 2016 року між мною та відповідачем припинені шлюбні стосунки, з цього ж періоду ми не ведемо спільного господарства.

Після розірвання шлюбу спільна дитина залишиться проживати зі мною. Спір про розділ майна відсутній. Між мною та відповідачем також є домовленість, відповідно до якої відповідач добровільно буде надавати кошти на утримання дитини.

Подальше збереження шлюбу неможливе, оскільки між сторонами повністю втрачено почуття любові та поваги.

Вважаю, що надання строку для примирення, а також збереження шлюбу, протирічитиме моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч. 1 ст. 110 СК України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Згідно ч. 2 ст. 112 СК України суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

Щодо підсудності. У відповідності до ч. 2 ст. 28 ЦПК України позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

У зв’язку з тим, що спільна від шлюбу дитина проживає зі мною і находиться на моєму утриманні, тому позовну заяву подано за місцем мого проживання — до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська.

Щодо інших вимог ЦПК України до позовної заяви.

1. Відповідно до ст. 93 ЦПК України (яка зазначає право позивача поставити письмові запитання відповідачу) – позивач не задає таких запитань.

2. Щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору – розірвання шлюбу за умови наявності неповнолітньої дитини можливе лише в судовому порядку. Обов’язкового досудового врегулювання такого спору законодавства не вимагає.

3. Оригінали доказів, копії яких додано до позовної заяви, є в наявності осіб, зазначених навпроти кожного такого додатку.

4. Попередній (орієнтовний) розрахунок сум судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи: позивачем сплачено судовий збір у розмірі 704,8 грн. Інших витрат позивач нести не буде.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 112 СК України, ст. 28 ЦПК України,

ПРОШУ:

Розірвати шлюб, укладений між Петровою (Івановою) Марією Іванівною та Івановим Іваном Івановичем, зареєстрований 20 вересня 2008 року Бабушкінським відділом РАГС Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, актовий запис № 3456.

Відновити дошлюбне прізвище позивача з Іванової на Петрову.

Стягнути з Іванова Івана Івановича (і.п.н. 1234567891) на користь Іванової Марії Іванівни (і.п.н. 32165491) судовий збір у розмірі 704 (сімсот чотирьох) гривень 80 копійок.

Додатки:

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору (для суду);

2. Копія паспорту позивача (оригінал знаходиться у позивача);

3. Копія свідоцтва про шлюб (оригінал знаходиться у позивача);

4. Копія свідоцтва про народження дитини (оригінал знаходиться у позивача);

5. Заява про відсутність аналогічної справи про розірвання шлюбу (для суду).

Позовна заява, а також додані до неї матеріали, надані суду в двух екземплярах.

15 січня 2018 року М.І. Іванова

Как составить иск при разводе

+38 066 777 37 33

+38 097 403 73 05

+38 093 899 91 94

+38 066 777 37 33

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

skype: advokat-skriabin

Мы предоставляем юридические услуги по расторжению браков через суды Украины, которые были заключены на территории Украины, а также за рубежом при условии, если один из участников бракоразводного процесса является гражданином Украины

Видеоотзыв клиента о работе адвоката Скрябина Алексея Николаевича

Исковое заявление о расторжении брака

Исковое заявление о расторжении брака – это одно из разновидностей заявлений, которые подаются в суд для оформления развода.

В Украине регламентирование брачно-семейных правоотношений осуществляется на принципах добровольности, взаимоуважения и взаимопонимания. Установив право одного из супругов на предъявление иска о расторжении брака, государство обеспечивает принцип свободы брака и в то же время принцип свободы расторжения брака.

С иском о расторжении брака можно обратиться в суд в определенных случаях. Исходя из норм главы 11 «Прекращение брака» Семейного кодекса Украины развод между супругами, у которых нет несовершеннолетних детей от совместного брака, а также в случае, когда один из супругов выступает против расторжения брака, осуществляется путем подачи искового заявления на развод в соответствующий правилам территориальной подсудности суд.

Зачастую, не проконсультировавшись со специалистом в сфере расторжения брака, супруги обращаются с исковым заявлением на развод, не учитывая некоторых моментов, в которых семейное законодательство ограничивает право одного из супругов подавать иск о расторжении брака. В результате таких ошибок суд возвращает исковое заявление о расторжении брака обратно, и ваши моральные и финансовые затраты окажутся напрасными.

Суд конечно же может оставить иск на развод без движения для устранения определенных ошибок, однако главное не пропустить срок, установленный законодательством для соответствующих изменений. В случае, если истец пропустит такой срок, исковое заявление о разводе считается не поданным вовсе. При такой ситуации возникает необходимость заново подавать иск о расторжении брака.

Согласно ст. 110 СК Украины, иск о расторжении брака не может быть предъявлен во время беременности жены и в течение одного года со дня рождения ребенка. Абсолютно логичной есть данная норма, поскольку приоритетным направлением государственной политики в сфере семейного права является обеспечение условий для полноценного воспитания ребенка, а также поддержка матери во время ее нетрудоспособности, вызванной беременностью.

Однако, та же статья предусматривает вполне очевидные исключения из этого правила. Такими есть:

1) случаи, когда один из супругов совершил противоправное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, касательно второго из супругов или ребенка;

2) исковое заявление о расторжении брака может быть предъявлено во время беременности, если отцовство зачатого ребенка признано другим человеком. Однако в таком случае суду необходимо предоставить доказательства того, что другое лицо признает отцовство зачатого ребенка. Таким доказательством в первую очередь может быть общее заявление женщины и мужчины, не находившихся в браке между собой, которое подается до рождения ребенка в государственный орган регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).

3) исковое заявление на развод может быть подано в течение одного года после рождения ребенка, если отцовство признано другим лицом или по решению суда ведомости о муже как отце ребенка были исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Для иска о расторжении брака установлены такие же правила Гражданского процессуального кодекса Украины, как и для других исков.

Исковое заявление о расторжении брака подается в суд общей юрисдикции, как правило, по месту жительства ответчика. Однако ч.2 ст.110 ГПК Украины предусматривает возможность подачи иска на развод в суд по месту проживания истца в случае, если на его содержании находятся малолетние или несовершеннолетние дети либо он не может по состоянию здоровья или другой уважительной причине выехать к месту проживания ответчика.

Согласно ст. 119 ГПК Украины, иск подается в письменной форме и должен содержать следующие элементы:

1) наименование суда, в который подается исковое заявление о расторжении брака.

2) имя истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место жительства (пребывания) или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, если таковые известны;

3) содержание исковых требований. Здесь необходимо указать, когда и где был зарегистрирован брак; является ли он первым у истца, подающего заявление. Обязательно указать имеются ли совместные дети, не достигшие совершеннолетия, их ФИО, дату рождения.

4) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования расторгнуть брак.

5) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от доказывания.

6) перечень документов, которые прикладываются к исковому заявлению на развод.

Кроме того, на исковое заявление о расторжении брака распространяется и необходимость оплаты судебного сбора. Законом Украины «О судебном сборе» установлена ставка за подачу искового заявления неимущественного характера 0,4 размера минимальной заработной платы. По состоянию на 1 января 2017 года судебный сбор составляет 640 гривен. Оплата судебного сбора при подаче искового заявления о расторжении брака является обязательной. В случае его неоплаты при подаче иска на развод, суд возвращает данное исковое заявление.

От того, насколько юридически правильно будет составлен иск о расторжении брака, зависит весь бракоразводный процесс, который может закончиться на первом же заседании в вашу пользу, а может затянуться на длительное время и сопровождаться постоянным психологическим напряжением и материальными потерями. Перейдя по этой ссылке, Вы можете ознакомиться с решени ями суда, которым было отказано в удовлетворении иска о расторжении брака (ссылка 1 , ссылка 2 , ссылка 3 ). Поэтому для сохранения своих нервов и финансов доверьтесь специалисту по расторжению брака на начальном этапе, поскольку каждый должен выполнять свою работу и отвечать за ее результат и в этом вам поможет опытный юрист/адвокат по расторжению брака в Украине Скрябин Алексей Николаевич.

Найменування суду до якого подається заява

Позивач : Іванова Оксана Петрівна,

що проживає за адресою:_______________

Відповідач : Іванов Іван Іванович,

що проживає за адресою:_______________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

24 березня 2003 року у (орган РАЦСу/сільська рада) я зареєструвала шлюб з Івановим І.І., актовий запис № 3, в зв’язку з чим своє прізвище Черненко змінила на прізвище чоловіка Іванова.

Від спільного шлюбу маємо сина — Іванова Артема Івановича , 24 липня 2004 року народження.

Спільне життя з відповідачем не склалося, тому що у нас різні погляди на сімейне життя та обов’язки , відсутнє взаєморозуміння та повага один до одного. На підставі чого в сім’ї відбувалися сварки, які поступово призвели до того, що ми стали зовсім чужими людьми.

Можливості зберегти сім’ю немає.

Подружні відносини між нами припинилися з серпня 2012 року. З цього часу спільне господарство не ведеться, спору про спільне майно немає .

За таких обставин вважаю, що подальше спільне життя та збереження шлюбу суперечить моїм інтересам та інтересам дитини.

Прошу не надавати строку для примирення.

Після розірвання шлюбу прошу залишити мені прізвище чоловіка Іванова.

На підставі вищевикладеного та керуючись ч.2 ст.104, ст.105, 110, 112 СК України, ст.ст. 118-120 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Розірвати шлюб між мною, Івановою Оксаною Петрівною та Івановим Іваном Івановичем, зареєстрований 24 березня 2003 року у (орган, який зареєстрував шлюб) актовий запис № 3.

2. Неповнолітнього сина, Іванова А.І., залишити проживати зі мною.

Додаю:

1.Копія позовної заяви (2 шт)

2.Свідоц тво про шлюб (оригінал, копія)

3. Копія паспорта та ІДН Іванової О.П.(2 шт)

4. Копія к витанції про сплату судового збору (2 шт) .

5.Копія свідоцтва про народження Іванова А.І. (2 шт.)

«___»_________20 16 року підпис О .П. Іванова

Данный пример является стандартной формой искового заявления о расторжении брака. Однако, судя по многолетнему опыту работы в сфере разводов, все семейные правоотношения невозможно подогнать под один образец, поскольку в каждом случае есть какие-то свои уточнения и сложности. Поэтому, если Вы хотите сократить вероятность того, что суд вернет исковое заявление на развод или откажет в его удовлетворении, обратитесь к высокоспециализированному адвокату/юристу по расторжению брака в Украине и можете быть на 100% уверены в своей правоте.

Наш сайт rastorzhenie-braka.com.ua вы также можете найти по таким ключевым словам : исковое заявление о расторжении брака, образец искового заявления о расторжении брака, исковое заявление о расторжении брака с детьми, исковое заявление о расторжении брака 2016, исковое заявление о расторжении брака образец, исковое заявление в суд о расторжении брака, исковое заявление расторжении брака алименты, исковое заявление расторжении брака имущества, исковое заявление расторжении брака разделе, исковое заявление расторжении брака взыскании, исковое заявление расторжении брака разделе имущества, исковое заявление расторжении брака взыскании алиментов, бланк искового заявления о расторжении брака, исковое заявление о расторжении брака скачать, исковое заявление расторжении брака, исковое заявление о расторжении брака без детей, образец искового заявления расторжении брака 2015, пример искового заявления о расторжении брака, подать исковое заявление расторжении брака, скачать исковое заявление о расторжении брака бланк, скачать образец искового заявления о расторжении брака, исковое заявление расторжении брака Украина, исковое заявление расторжении брака причина развода, подача искового заявления расторжении брака, заполнение искового заявления расторжении брака, исковое заявление о расторжении брака образец Украина, исковое заявление мировому судье о расторжении брака, порядок расторжения брака исковое заявление, образец заполнения искового заявления о расторжении брака, документы исковому заявлению расторжении брака, исковое заявление расторжении брака мужа, написать исковое заявление расторжение брака, заполненный образец искового заявления о расторжении брака, исковое заявление расторжении брака через суд, форма искового заявления о расторжении брака, исковое заявление расторжение брака общий ребенок, иск о расторжении брака, иск суд расторжение брака, образец иска о расторжении брака, иск расторжение брака раздел имущества, иск расторжении брака супругов, иск заявление расторжении брака, иск о расторжении брака и разделе имущества, иск расторжение брака несовершеннолетний ребенок, образец иска расторжении брака детьми, подать иск расторжении брака, судебный иск расторжении брака, иск о расторжении брака и взыскании алиментов, подача иска расторжении брака, причины расторжения брака иск, иск о расторжении брака подсудность, исковое заявление на развод, исковое заявление развод детях, исковое заявление о разводе образец, исковое заявление разводе раздел имущества, исковое заявление в суд на развод, исковое заявление на развод через суд, исковое заявление на развод через суд образец, исковое заявление на развод и алименты, причины развода в исковом заявлении, иск о разводе, подать иск развод, иски после развода, иск о разводе образец, иск раздел имущества после развода, иск в суд на развод, подача иска развод, иск жены разводе, иск развод через суд, судебный иск разводе, подать иск в суд на развод, иск на развод с детьми, иски разводе какой суд, иск развод Украина, подача иска суд развод, написать иск развод, куда подавать иск разводе, пример иска развод, как составить иск о разводе, иск на развод и алименты образец, составление иска развод, позовна заява про розірвання шлюб у, позовна заява про розірвання шлюбу зразок , зразки позовних заяв про розірвання шлюбу , позовна заява про розірвання шлюбу 2016 , позовна заява про розірвання шлюбу 2016 зразок , позовна заява про розірвання шлюбу без дітей, позовна заява суду про розірвання шлюбу, позовна заява про розірвання шлюбу дитина, позовна заява про розірвання шлюбу від чоловіка, позовна заява про розлучення, позовна заява про розлучення розподіл майна, позовна заява про розлучення зразок, позов про розлучення, позов про розірвання шлюбу, позов про розірвання шлюбу зразок, позов суду про розірвання шлюбу, позов про розірвання шлюбу 2015.

Исковое заявление о расторжении брака подается в территориально подсудный суд в случаях наличия общих несовершеннолетних детей и возникновения спора между супругами касательно развода, то есть, когда один из супругов против расторжения брака. Иск о расторжении брака не может быть предъявлен во время беременности жены и в течение одного года со дня рождения ребенка. Однако существуют следующие исключения: когда один из супругов совершил противоправное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, касательно второго из супругов или ребенка; исковое заявление о расторжении брака может быть предъявлено во время беременности, если отцовство зачатого ребенка признано другим человеком; исковое заявление на развод может быть подано в течение одного года после рождения ребенка, если отцовство признано другим лицом или по решению суда ведомости о муже как отце ребенка были исключены из актовой записи о рождении ребенка. Исковое заявление о расторжении брака подается в суд общей юрисдикции, как правило, по месту жительства ответчика. Однако ч.2 ст.110 ГПК Украины предусматривает возможность подачи иска на развод в суд по месту проживания истца в случае, если на его содержании находятся малолетние или несовершеннолетние дети либо он не может по состоянию здоровья или другой уважительной причине выехать к месту проживания ответчика. Согласно ст. 119 ГПК Украины, иск подается в письменной форме и должен содержать следующие элементы: 1) наименование суда, в который подается исковое заявление о расторжении брака; 2) имя истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место жительства (пребывания) или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, если таковые известны; 3) содержание исковых требований; 4) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования расторгнуть брак; 5) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от доказывания; 6) перечень документов, которые прикладываются к исковому заявлению на развод. От того, насколько юридически правильно составлен иск о расторжении брака, зависит весь бракоразводный процесс, который может закончиться на первом же заседании или же затянуться на длительное время. С целью сохранения своих нервов и финансов доверьтесь специалисту по расторжению брака на начальном этапе, поскольку именно такой профессионал должен выполнять свою работу и отвечать за ее результат и в этом вам поможет опытный юрист/адвокат по расторжению брака в Украине Скрябин Алексей Николаевич.

Как написать и подать исковое заявление на развод в суд (образец)?

Образец заявления на развод понадобится тем гражданам, которые приняли решение расторгнуть брак. Заявление на развод, поданное одним из супругов, является документом, выступающим в роли основания для начала процедуры развода.

Как написать заявление на развод?

Образец заявления на развод необходим гражданам, желающим расторгнуть брак. Так, в ст.16 СК РФ основаниями расторжениями брака принято считать:

 • заявление жены или мужа;
 • заявления обоих супругов;
 • заявление опекуна недееспособного супруга.

Образец заявления на развод поможет гражданину, желающему начать бракоразводный процесс, правильно оформить свое заявление.

При этом СК РФ предусматривает ограничение на право подачи соответствующего документа. Так, заявление не может подать муж без согласия жены, если:

 • она беременна;
 • не истек 1 год после рождения ребенка.

Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами…» от 05.11.1998 № 15 поддерживает эту норму, поскольку прямо указывает на запрет принятия органами суда иска о расторжении брака от мужа, который предварительно не получил согласия жены на бракоразводный процесс.

Если такое исковое заявление по каким-либо причинам было принято, то оно незамедлительно должно быть возвращено истцу.

В семейном законодательстве РФ регламентировано правило, согласно которому развод супругов может происходить на основании решения органов ЗАГСа или судебных органов.

Развод оформляется через отдел ЗАГС, если:

 • оба супруга подали заявление (совместное или по отдельности) и у них нет общих детей;
 • если один супруг признан недееспособным или безвестно отсутствующим;
 • если один из супругов отбывает наказание в заключении.

Суд рассматривает дела о разводе

 • при наличии в семье несовершеннолетних общих детей;
 • если один из супругов уклоняется от подачи заявления в ЗАГС;
 • связанные с разводом дела о разделе совместно нажитого имущества (рассматриваются совместно с делом о разводе или отдельно, в том числе, когда развод оформлен через ЗАГС).

После получения судебного решения о разводе обращаться в ЗАГС все равно придется, т.к. документы на развод все равно выдает данный орган. Только основанием будет уже не заявление супругов, а судебное решение.

Составление заявления в суд. Образец на развод

Образец на развод — это идеальный помощник в заполнении бланка заявления. С помощью образца супруг сможет сэкономить свое время, потраченное на заполнение документа, и избежать наиболее распространенных ошибок, которые совершаются гражданами.

Стандартное исковое заявление на развод для суда содержит в себе следующие пункты:

 1. Ф.И.О. заявителя.
 2. Наименование органа, в который подана бумага.
 3. Ф.И.О. супругов.
 4. Дату и место рождения супругов.
 5. Гражданство и национальность супругов.
 6. Место жительства жены и мужа.
 7. Реквизиты паспортов жены и мужа.
 8. Просьбу одного или обоих супругов на осуществление развода. Следует указывать фамилию, которую каждый супруг выбирает для себя после расторжения брака. Так, жена вправе оставить фамилию, полученную от мужа, или вернуть себе девичью фамилию, которая была у нее до брака.
 9. Информацию о совместных детях супругов. Заявитель указывает данные из свидетельства о рождении детей и полное наименование государственного органа, выдавшего этот документ.
 10. Сторону, с которой будут проживать совместные дети супругов. Следует отметить факт наличия между мужем и женой спора, касающегося места проживания детей.
 11. Наличие имущественных споров.
 12. Причину развода.
 13. Подписи сторон бракоразводного процесса.

Как подать заявление на развод в суд?

Обращаясь с заявлением на развод в суд, супруг должен иметь при себе следующую документацию:

 • свидетельство о заключении брака;
 • паспорт;
 • свидетельство о рождении детей;
 • документы, подтверждающие наличие совместно нажитого и подлежащего разделу имущества;
 • документ об оплате госпошлины в размере 400 рублей.

Заявление на развод в ЗАГС

Форма заявления на развод для органов ЗАГС содержится в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении форм…» от 31.10.1998 № 1274. Заполнить данную форму можно непосредственно в отделе ЗАГС.

К заявлению о расторжении брака в ЗАГС прилагаются:

 • паспорта супругов;
 • квитанции на оплату госпошлины (по 650 руб. с каждого супруга или 350 руб. с одного из супругов, если другой безвестно отсутствует, недееспособен или лишен свободы);
 • при необходимости – решение суда о признании второго супруга безвестно отсутствующим или недееспособным, приговор о лишении его свободы;
 • при необходимости – решение суда о разводе.

ФЗ «Об актах гражданского…» от 15.11.1997 № 143-ФЗ позволяет гражданам подать заявление в государственные органы по месту жительства.

Также заявитель может обратиться в отделение ЗАГСа по месту заключения брака. Процедура расторжения брачного союза длится в течение 1 месяца.

Таким образом, для расторжения брака потребуется составить соответствующее заявление, которое должно быть заполнено гражданином в соответствии с нормами, зафиксированными в отечественном законодательстве.

Исковое заявление о расторжении брака

Предлагаем вам исковое заявление о расторжении брака (заявление на развод), образец разработанный профессиональными юристами. При подготовке бланка заявления был использован опыт ведущих специалистов в области семейных правоотношений. Можем утверждать, что составив исковое заявление по этому образцу и выполнив перечисленные нами требования, вы гарантированно достигните нужного результата – расторгнете брак.

Исковое заявление о расторжении брака можно составить самому, воспользовавшись образцами, которые есть на каждом участке мирового судьи или на некоторых сайтах. Однако гораздо удобнее получить всю информацию в одном месте. Скачивайте образец заявления, читайте рекомендации по составлению иска и общую информацию по обращению в суд, задавайте вопросы юристам.

В этой статье вы узнаете:

5 шагов для составления искового заявления о расторжении брака

Как подается исковое заявление о расторжении брака

В общем случае исковое заявление о разводе необходимо подавать мировому судье по месту жительства ответчика.

При подаче иска оплачивается госпошлина в размере 600 руб. К исковому заявлению прилагаются подлинное свидетельство о заключении брака, документ об оплате госпошлины, копии свидетельств о рождении на несовершеннолетних детей и копия искового заявления о расторжении брака для ответчика.

С общими правилами подачи документов в суд ознакомьтесь в статье – Подача искового заявления.

Принятие заявления о расторжении брака

После поступления искового заявления мировой судья в течение 5 дней решает вопрос о его принятии. Если истец правильно понял и выполнил все рекомендации, заявление принимается, по делу назначается судебное заседание. В противном случае заявление будет оставлено без движения или возвращено заявителю.

Что делать, если исковое заявление оставлено без движения, читайте > Исковое заявление без движения.

Если исковое заявление возвращено, воспользуйтесь рекомендациями > Возвращение искового заявления.

Рассмотрение заявления о разводе в суде

Рассмотрение дела по заявлению о расторжении брака назначается мировым судьей не раньше, чем через месяц с момента его подачи. Быстрее нельзя — это время строго установлено законом. Если вы подаете иск о расторжении брака сегодня, то дело назначат только через один месяц.

Срок рассмотрения искового заявления о расторжении брака составит не меньше месяца со дня подачи

О времени и месте рассмотрения дела истец получит судебную повестку (извещение) по почте, будет извещен по телефону (электронной почте) или уведомлен лично.

Для получения извещения по СМС или электронной почте оформите

В судебном заседании суд выясняет причины расторжения брака, поддерживает ли истец свои требования, согласен ли ответчик на развод, возможно ли примирение сторон. Если истец поддерживает свои требования, а ответчик не против развода, то суд в этот день вынесет решение об удовлетворении иска. Если же муж или жена выразят несогласие или сомнение в возможности расторгнуть брак, суд скорее всего даст время на примирение. Срок примирения составляет до 3 месяцев. Поэтому, если хотите, чтобы дело не затягивалось, нужно четко и без тени сомнений поддержать исковые требования и просить суд расторгнуть брак, указав, что сохранение семьи не возможно.

Образец искового заявления о расторжении брака в 2018 году

Представленный образец заявления на развод составлен с учетом последних изменений семейного законодательства. Он применяется в 2017 году и будет также актуален в 2018 году.

При заполнении образца обратите внимание, что не допускается сокращений, пишите все слова полностью. Адрес лучше указать с индексом. Будет не плохо, если укажите телефоны истца и ответчика.

Мировому судье судебного участка
№ _____ по городу______________
Истец: ________________________
(ФИО полностью, адрес)
Ответчик: ______________________
(ФИО полностью, адрес)

Исковое заявление о расторжении брака

«___»_________ ____ г. я вступил(а) в брак с _________ (ФИО ответчика). Совместно проживали до «___»_________ ____г. Брачные отношения между истцом и ответчиком с указанного времени прекращены. Общее хозяйство с указанной даты не ведется.

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, нет.

От брака имеются несовершеннолетние дети _________ (ФИО, дата рождения детей). Спор о детях отсутствует.

Согласно п. 1 статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 21, 23 Семейного кодекса РФ, статьями 23, 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

 1. Брак между _________ (ФИО истца полностью) и _________ (ФИО ответчика полностью), зарегистрированный «___»_________ ____ г. в _________ (наименование органа записи актов гражданского состояния), актовая запись №___, расторгнуть.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

 1. Копия искового заявления
 2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
 3. Свидетельство о заключении брака (подлинник)
 4. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

Дата подачи заявления «___»_________ 2018 г. Подпись истца _______

Стоит ли объединять исковое заявление о расторжении брака с другими требованиями

В гражданском деле можно объединить однородные требования к одному ответчику в одном исковом заявлении (статья 151 ГПК РФ). Применительно к расторжению брака это означает, что можно в одном исковом заявлении просить суд расторгнуть брак и взыскать алименты, разделить имущество супругов или определить место жительство ребенка.

Однако мы не рекомендуем объединять требования о расторжении брака с другими, поскольку в этом случае это приведет к затягиванию рассмотрения любого из вопросов. Например, проще подать отдельное исковое заявление о расторжении брака и заявление на судебный приказ о взыскании алиментов. Пока дело о разводе еще готовится, алименты уже будут взысканы.

Скачать образец заявления:

Исковое заявление о расторжении брака (16,0 KiB, 45 346 hits)

Исковое заявление о расторжении брака от имени жены (17,5 KiB, 2 017 hits)

Исковое заявление о расторжении брака от имени мужа (17,5 KiB, 2 018 hits)

Исковое заявление о расторжении брака без детей (15,0 KiB, 5 674 hits)

Исковое заявление о расторжении брака при согласии супругов (17,5 KiB, 2 663 hits)

Исковое заявление о расторжении брака, когда один супруг не согласен (17,5 KiB, 2 999 hits)

Исковое заявление о расторжении брака и разделе имущества (22,0 KiB, 4 999 hits)

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов (18,5 KiB, 1 500 hits)

Исковое заявление о расторжении брака и определении места жительства ребенка (21,5 KiB, 1 895 hits)

Вопросы при оформлении искового заявления о расторжении брака

Что делать, если отсутствуют документы о заключении брака?

При отсутствии свидетельства о заключении брака необходимо обратиться в ЗАГС, который регистрировал ваш брак, за выдачей дубликата свидетельства. Обращаться лучше лично, но можно отправить заявление и по почте. Ознакомиться с образцом заявления о выдаче дубликата свидетельства можно здесь > Заявления в ЗАГС.

Мы давно расстались с супругом, вместе не проживаем много лет, где он находится — мне неизвестно. Как развестись в этом случае?

Если неизвестно место жительства второго супруга, расторжение брака производится через суд. Для начала попытайтесь провести розыск своего супруга, посетите его последнее место жительства, поговорите с соседями, общими знакомыми, с его родственниками, чтобы найти какие-то сведения. Если розыск результатов не принесет, подавайте исковое заявление о расторжении брака по последнему известному месту регистрации ответчика по месту жительства. Учтите, что суд будет запрашивать сведения о регистрации ответчика из паспортного стола.

Муж против развода, можно ли развестись в этом случае без его согласия?

При отсутствии согласия второго супруга расторжение брака производится через суд. Подавайте исковое заявление мировому судье, в судебном заседании суд выслушает позиции истца и ответчика, если муж будет настаивать на сохранении семьи, вам предоставят срок до 3 месяцев для примирения. После этого, если примирение не состоится, суд расторгнет брак.

Я не хочу идти в суд, не хочу больше видеть свою жену, как развестись без моего присутствия?

Присутствие в судебном заседании является правом, а не обязанностью гражданина. При подаче искового заявления можно оформить заявление о рассмотрении дела в отсутствие истца. После этого останется только своевременно получать повестки и ждать результата.

Можно ли при подаче искового заявления о разводе заявить дополнительные требования?

При обращении в суд с иском о расторжении брака истец может заявить другие требования, связанные с семейными отношениями. Например, о взыскании алиментов на содержание детей, о взыскании алиментов на содержание супруга, об определении места жительства детей, об участии в воспитании детей, о разделе совместно нажитого имущества. Следует учитывать, что объединение нескольких требований может повлечь изменение подсудности спора и увеличит сроки разрешения дела.

Исходя из нашего опыта исковое заявление о расторжении брака лучше подавать отдельно. Это сократит время разрешения дела и позволит в каждом деле сконцентрироваться на конкретной проблеме, не упустив важные обстоятельства.

Как правильно составить исковое заявление на развод, если муж находится в местах лишения свободы, в какой суд обращаться?

Если один из супругов осужден на срок лишения свободы свыше 3 лет, второй супруг может оформить расторжение брака через ЗАГС по своему месту жительства. К заявлению нужно будет дополнительно приложить заверенную копию приговора суда. Если срок лишения свободы не превышает 3 лет, исковое заявление подается в общем порядке, местом жительства осужденного является последнее место его регистрации до лишения свободы. В этом случае в исковом заявлении дополнительно необходимо указать о том, что ответчик отбывает наказание, когда осужден и где содержится.

Как заверяются документы, если исковое заявление о расторжении брака подается в другой город, и личное участие истца в судебном заседании невозможно?

В общем случае к исковому заявлению можно приложить ксерокопии всех документов. Суд удостоверит их подлинность в судебном заседании, когда истец принесет подлинники. В случае, если истец не будет участвовать в рассмотрении дела, прилагаемые копии документов нужно заверить нотариально. При подаче заявления о расторжении брака заверьте свидетельство о заключении брака и свидетельства о рождении детей. Исковое заявление и его копия заверяются подписью истца, квитанция госпошлины прилагается в подлиннике.

Как быть, если супруга уехала 8 месяцев назад и забрала с собой свидетельство о браке?

Получите в ЗАГСе дубликат свидетельства о браке. Оформите заявление по представленному образцу. В качестве адреса ответчика укажите последний известный адрес места жительства супруги, обращаться будете в суд по этому адресу.

Надо ли заверять копии искового заявления и свидетельства о рождении ребенка у нотариуса при отправке документов о расторжении брака в город, где проживает ответчик?

Исковое заявление — это документ, который пишется и подписывается истцом, поэтому копия искового заявления для ответчика заверяется подписью истца, этого будет достаточно. Остальные документы (копия свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении детей), если истец не планирует явку в суд, лучше заверить у нотариуса. Квитанция госпошлины прикладывается в подлиннике.