Какой орган выдает свидетельство о праве собственности на квартиру

Кузьмина Ирина, Одесса

Вам никуда не надо обращаться.

Право собственности на квартиру (дом) подтверждается правоустанавливающими документами. Свидетельство о праве собственности является всего лишь одним из видов правоустанавливающих документов, т.е. документов, подтверждающих приобретение какого-то права. К другим правоустанавливающим документам относятся: договор купли-продажи, договор дарения, договор пожизненного содержания, решение суда, свидетельство о праве собственности по наследству и другие документы. Наличие любого одного из вышеуказанных документов является достаточным подтверждением приобретения права собственности.

Свидетельство о праве собственности выдается на новопостроенную квартиру (дом), реконструированную квартиру (дом) или на квартиру (дом), которая была поделена в натуре на несколько самостоятельных (отдельных) квартир, а также в некоторых других случаях, определенных законом.

Окончательно право собственности на квартиру (дом) наступает после регистрации этого права собственности в БТИ.

Регистрация права собственности в БТИ производится на основании одного из любых правоустанавливающих документов.

Учитывая, что у вас есть договор купли-продажи и ваше право собственности зарегистрировано в БТИ, вам ничего не надо делать для подтверждения своего права собственности на указанную квартиру, т.к. вами уже все сделано, т.е. у вас все есть.

Привожу норму закона, в которой перечислены случаи, когда выдается свидетельство о праве собственности:

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

N 1952-IV, 01.07.2004, Закон, Верховна Рада України

Стаття 18. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається:

1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об’єкти нерухомого майна;

2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;

3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об’єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);

5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об’єкт нерухомого майна, переданий їм;

6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об’єкти нерухомого майна;

7) у разі виділення окремого об’єкта нерухомого майна зі складу об’єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об’єктів;

8) фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;

9) в інших випадках, встановлених законом.

2. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором прав і засвідчується печаткою.

Перечень правоустанавливающих документов для регистрации права собственности на недвижимое имущество определен следующим нормативным документом:

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно»

N 1692/5, 28.07.2010, Наказ, Міністерство юстиції України

до Тимчасового положення

про порядок державної

реєстрації права власності

та інших речових прав

правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно

1. Договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, предметом якого є нерухоме майно, про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ у натурі частки з нерухомого майна, що є у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності.

2. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом.

3. Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом.

4. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видане нотаріусом.

5. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, видане нотаріусом.

6. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування.

7. Свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового фонду.

8. Свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України.

9. Договір відчуження нерухомого майна, що перебуває у податковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов’язання.

10. Рішення суду про визнання права власності на об’єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об’єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності.

11. Ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди.

12. Рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації.

13. Дублікат правовстановлювального документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного правовстановлювального документа, видана державним архівом.

14. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом державного майна.

15. Свідоцтво про право власності, видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об’єкти суб’єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла.

правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

1. Договір, за яким передбачається встановлення сервітуту на об’єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці, договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), управління об’єктом нерухомого майна, що засвідчує виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

2. Рішення суду про встановлення сервітуту на об’єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

3. Заповіт, у якому встановлено сервітут на об’єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

4. Закон, яким передбачається встановлення сервітуту на об’єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Сентября 2010, 19:17.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Как получить свидетельство о праве собственности на квартиру?

Свидетельство о праве собственности на квартиру выдается владельцу, который подтвердил свои права в установленном порядке. В дальнейшем этот документ предъявляется при совершении всех юридически значимых действий с квартирой наряду с правоустанавливающими документами.

Куда нужно обращаться для получения свидетельства о праве собственности на квартиру

Оформлением свидетельств о праве собственности на квартиру занимаются в Росреестре. Официальное название этого учреждения — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

Для получения данной госуслуги можно обратиться в:

 • офис Росреестра;
 • многофункциональный центр.

На сайте Росреестра можно найти адрес офиса, который обслуживает нужную территорию. Там же есть электронный сервис, благодаря которому можно записаться на прием. Эта услуга предоставляется бесплатно.

Если нет возможности посетить офис, можно воспользоваться услугой выездного обслуживания. Для ветеранов и инвалидов ВОВ, а также инвалидов 1–2-й группы она бесплатна. Выездное обслуживание включает в себя прием и выдачу документов в рамках регистрации прав собственности.

Документы можно также направить по почте или с помощью интернета.

Какие нужны документы и где взять образец заявления

Вот перечень документов, которые новый владелец квартиры должен представить в Росреестр, если он купил ее или получил в дар:

 • заявление (его образец можно найти на сайте Росреестра, там же есть пример его заполнения);
 • паспорт;
 • доверенность, если документы подает представитель, а также доверенность на совершение сделки по отчуждению квартиры, если договор был подписан представителем;
 • свидетельство о праве собственности старого владельца;
 • договор, на основании которого сменился владелец квартиры;
 • выписка из домовой книги.

Кроме того, могут потребоваться и другие документы, например разрешение на отчуждение супруга или органов опеки.

Как получить свидетельство на право собственности на квартиру владельцу или его представителю

Процедура, в ходе которой в реестр вносятся сведения о сделке и новом владельце, длится 10 дней. Отсчет начинается с момента подачи документов, при условии что была оплачена госпошлина за услугу. По окончании этого срока нужно обратиться лично (предъявив паспорт) или через представителя (нужны доверенность и паспорт) в орган, в который подавались документы, и получить свидетельство.

Документы могут быть отправлены заявителю по почте, если он просил об этом при подаче заявления. Также документы могут быть доставлены заявителю по месту его нахождения в рамках услуги выездного обслуживания.

Получение свидетельства возможно при условии соблюдения заявителем всех требований закона. Он должен правильно заполнить бланк заявления и собрать все необходимые документы. При этом нужно быть внимательным: перечень документов видоизменяется в зависимости от основания смены владельца недвижимости.

Какой орган выдает свидетельство о праве собственности на квартиру

Россияне больше не будут получать свидетельство о праве собственности на жилье: 15 июля вступил в силу закон, который отменяет выдачу такого документа. Вместо свидетельства владельцам недвижимости будут выдавать выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) — бумагу, которая описывает, кому именно принадлежит объект. Уже выданные свидетельства о праве собственности сохраняют юридическую силу, однако, по сути, становятся бесполезными: для проведения сделок с жильем этот документ не требуется, сообщили «РБК-Недвижимости» в Росреестре.

Изменения не приведут к хаосу на рынке жилья, так как запрос выписки из ЕГРП и прежде был обычным этапом сделки по обмену или купле-продаже, убеждена руководитель департамента оформления риелторского агентства «НДВ-Недвижимость» Надежда Аверина. «Другое дело, что собственникам жилья понадобится время, чтобы психологически привыкнуть к новшеству, — уточнила Аверина. — В свое время они с недоверием воспринимали простые бланки свидетельств, а сейчас вместо них выдается выписка из ЕГРП. Она в некоторой степени отличается от того варианта, по которому заказывают получение информации об объекте или субъекте недвижимости, однако здесь отображена вся информация, которая была бы распечатана на бланке свидетельства. Для добропорядочных собственников никакой угрозы нет».

Два документа — одно название

Новая выписка из ЕГРП не полностью дублирует старую, притом что называются они одинаково. «Важно различать выписку, удостоверяющую регистрацию права собственности на объект, и выписку, которая запрашивается дополнительно в Росреестре при продаже или покупке квартиры для подтверждения актуальности данных об объекте и владельце, — сообщили «РБК-Недвижимости» в пресс-службе Росреестра. — Удостоверяющая выписка выдается по итогам процедуры регистрации прав на недвижимость. Такая выписка представляет собой документ, подтверждающий, что на указанную в ней дату выдачи за определенным лицом зарегистрировано право на конкретный объект недвижимости, о чем в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись под соответствующим номером. Документ можно получить как в бумажном, так и электронном виде».

Такая выписка из ЕГРП будет бесплатной: стоимость бланка уже включена в государственную пошлину за оформление сделки, объяснили в «НДВ-Недвижимости». Бланк свидетельства о праве собственности также автоматически включался в госпошлину, а потому стоимость государственной услуги по регистрации сделки с 15 июля не изменится, указала Аверина. «До вступления в силу изменений в законодательстве заявитель мог выбрать: при регистрации права собственности получить свидетельство о регистрации собственности или выписку из ЕГРП. С 15 июля 2016 года это может быть только выписка из ЕГРП», — заключили в Росреестре.

Старый формат выписок также сохраняется: в противовес «удостоверяющей» Росреестр называет ее «дополнительной». «Дополнительную выписку из ЕГРП, которая актуальна на дату запроса, можно получить в любой точке России независимо от места нахождения объекта недвижимости. Такая выписка из ЕГРП предоставляется при наличии паспорта абсолютно любому человеку. В подобной справке будут указаны имя собственника, адрес, описание недвижимости, сведения о виде зарегистрированного права, дате и номере его регистрации, а также его обременения: имеется ли ипотека, арест и аналогичные сведения, но не будут указаны сведения о документах, на основании которых данные права зарегистрированы», — говорится в комментариях, которые Росреестр подготовил по просьбе «РБК-Недвижимости».

В отличие от удостоверяющей, дополнительная выписка оформляется за деньги. Стоимость бумажной версии при личном обращении в Росреестр составляет 200 руб., документ в электронном виде можно заказать за 150 руб. В случае запроса из другого региона стоимость вырастает до 300 руб., уточнила юрисконсульт риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Мария Королева.

Все выписки из ЕГРП являются бессрочными, говорится в законе. Впрочем, это не означает, что человек сможет пользоваться одной и той же выпиской во всех ситуациях, считают риелторы. «Различными инстанциями указанные в выписке сведения рассматриваются как актуальные в течение месяца со дня выдачи, — пояснила Королева. — При этом свидетельство о праве собственности также не имело срока действия и отображало сведения на указанную в нем дату». «Для получения актуальной информации лучше запросить дополнительную выписку из ЕГРП, сведения которой действительны на дату запроса», — предупредили в Росреестре.

Кому на самом деле нужны выписки

Несмотря на замену свидетельств на выписки, процесс регистрации сделок с недвижимостью не изменится, утверждают в Росреестре. Ведомству и раньше не требовались ни свидетельство, ни выписка, так как Росреестр самостоятельно ведет Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Выписки запрашивали риелторы и покупатели квартир для проверки юридической чистоты объекта: документ показывал, не заложена ли квартира и не находится ли она под арестом. Выписка останется «средством успокоения» и в дальнейшем, так как это не правоустанавливающий, а правоподтверждающий документ, разъяснила управляющий партнер риелторского агентства «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик. «Свидетельство лишь подтверждает, что собственник владеет данной недвижимостью. Основанием для возникновения права являются правоустанавливающие документы. Это договор купли-продажи, свидетельство о наследовании, справка ЖСК, может быть свидетельство о приватизации», — перечислила Толстик.

Свидетельство о праве собственности являлось вторичным документом, подтвердил управляющий партнер юридической компании Heads Consulting Александр Базыкин. Документы первого уровня — это договор участия в долевом строительстве, договор дарения, акт государственного органа власти о предоставлении помещения, договор купли-продажи и все остальные соглашения, в результате которых у человека возникает право собственности, указала Мария Королева. Именно этот документ остается ключевым для каждого собственника в России — выписки и свидетельства при этом оказываются необязательным элементом, заключили риелторы. «Собственник и прежде не обязан был предоставлять в Росреестр свидетельство для регистрации перехода прав, если его право зарегистрировано в ЕГРП. При проведении государственной регистрации проводится правовая экспертиза документов, при которой проверяется отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами и соответствующие права лица, обратившегося за регистрацией», — объяснили в «Инком-Недвижимости».

Таким образом, выписка остается сугубо добровольным документом. «Менять режим и порядок работы регистраторов Росреестр не планирует, так как в связи с отменой свидетельств ничего не меняется ни в процедуре регистрации собственности, ни в действиях граждан при операциях на рынке недвижимости. Запрашивать выписки регулярно не было и нет никакой необходимости. Этот документ требуется в связи с какой-то конкретной операцией», — сообщили в Росреестре.

Защищает ли новый закон от мошенников

Упразднение свидетельств о праве собственности повышает правовую защиту собственников при заключении сделок, сообщили «РБК-Недвижимости» юристы из компании «Неделько и партнеры» и Люберецкой коллегии адвокатов. «Теперь непосредственно перед сделкой можно получить актуальные сведения о собственнике имущества, исключив двойные продажи и предоставление поддельных или украденных свидетельств. Преступникам усложнили задачу», — заявила адвокат Люберецкой коллегии адвокатов Вера Ефремова.

Часто мошенники пользовались тем, что покупатели недвижимости считали свидетельство о праве собственности исчерпывающим документом, который отражает всю полноту информации о доме или квартире, рассказал Василий Неделько. «Существует схема: человек покупает помещение на основании свидетельства права собственности, в котором не отражена важная информация, имеющаяся в реестре. Например, информация об обременении: допустим, на купленное помещение действует договор аренды на 49 лет со ставкой 1 руб. за все помещение в год, — объяснил юрист. — В выписке из ЕГРП содержится куда больше значимой информации, которая поможет предотвратить мошенничества».

С этими доводами не согласились в юридической компании Heads Consulting. «Помимо свидетельства о праве собственности, есть запись в ЕГРП о зарегистрированных правах, сведения о правоустанавливающих документах, паспорта, которые проверяют при приеме документов от заявителя. Невозможно совершить мошеннические действия с недвижимостью, подделав только одно свидетельство, — утверждает Александр Базыкин. — Получение выписки из ЕГРП является единственной проверкой объекта перед сделкой».

Отмена свидетельств и полный переход на электронное ведение реестра способны привлечь киберпреступников и создать новые угрозы для владельцев недвижимости, предупредил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Макрушин. «Любая новая технология и система, которая ее использует, открывает не только новые возможности для добропорядочных людей, но и приносит новые угрозы — например, новые уязвимости, которые могут быть использованы для кражи данных из этой системы. [Она] обязательно будет удостоена внимания со стороны злоумышленников, преследующих очевидные цели: используя недостатки технологии, украсть ценные данные и в конечном итоге получить финансовую выгоду», — заявил Макрушин.

Продажа квартиры по интернету

Одновременно с отходом от бумажного документооборота в России происходит перевод регистрации сделок с жильем в электронный вид без привязки к месту, где физически находится дом или квартира. «Зарегистрировать права собственности из любого региона можно уже сейчас с помощью интернета. С 1 июня 2015 года Росреестр начал принимать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде на всей территории России, — сообщили «РБК-Недвижимости» в Росреестре. — После 1 января 2017 года можно будет экстерриториально подать документы на государственную регистрацию прав при личном визите в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр».

Принцип экстерриториальности, не подразумевающий привязку продавца и покупателя к региону, в котором находится недвижимость, нравится не всем. «Подозрительно выглядит ситуация, когда участник сделки постоянно проживает в одном регионе, а переход права по сделке регистрируется в другом — за многие тысячи километров, — считает Марина Королева. — Подавать документы в электронном виде может любой человек, у которого есть усиленная квалифицированная электронная подпись. Мошенники есть и будут. Они подделывают документы; не исключено, что будут подделывать и электронную цифровую подпись или незаконным путем получать ее от владельца. Допустим, вы узнали, что переход прав регистрируется по вашей квартире против вашей воли, а регистрируется он за тысячи километров от вас. Достаточно сложно оперативно предпринять меры по приостановлению или прекращению такой регистрации».

Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру

Свидетельство о государственной регистрации права – это всего лишь правоподтверждающий (не путать с правоустанавливающим, об этом ниже) документ, который свидетельствует о существовании конкретного права на объект недвижимости, т.е. подтверждает существующую запись в единой базе данных Росреестра.

Таким же (равнозначным) правоподтверждающим документом является и Откроется в новой вкладке.»>Выписка из ЕГРП / ЕГРН.

До середины 2016 года это Свидетельство выдавалось местными отделениями Откроется в новой вкладке.»>УФРС при оформлении (точнее, при государственной регистрации) права собственности гражданина на конкретный объект недвижимости.

В обиходе эту бумагу называют Свидетельством о праве собственности на квартиру или «Титулом», так как этот документ содержит основные (титульные) сведения о квартире.

Эти сведения включают в себя следующее:

 • Объект права (т.е. собственно, квартира, общей площадью такой-то, по такому-то адресу);
 • Субъект права (т.е. кто является законным собственником/-ками этой квартиры, ФИО и паспортные данные);
 • Вид права (может быть собственность, аренда, хозяйственное ведение, постоянное бессрочное пользование и т.п., нас интересует только собственность);
 • Документы-основания (какой документ предшествовал и служил основанием для выдачи данного Титула);
 • Зарегистрированные ограничения/обременения права (если они существуют у данной квартиры);
 • Кадастровый номер объекта (это учетный номер объекта-квартиры в базе данных реестра);
 • Дата выдачи Свидетельства.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру выполнялось на защищенной гербовой бумаге, с водяными знаками, имеет учетную серию и номер, подпись сотрудника-регистратора со штампом его фамилии, и круглую печать Управления Федеральной Регистрационной Службы (УФРС).

Правда, с 2015 года Свидетельства (Титулы) решили делать на обычной бумаге, а с июля 2016 года их вообще перестали выдавать (об этом ниже).

До 1998 г. (года образования Росреестра) единых правил регистрации недвижимости в России не существовало, и документами, подтверждающими собственность, служили различные договоры (купли-продажи, мены, дарения, и т.п.), проштампованные (т.е. поставленные на учет) в местной администрации или в Откроется в новой вкладке.»>БТИ. В Москве, например, при Откроется в новой вкладке.»>приватизации квартиры в то время выдавали дополнительно еще одну бумагу — «Свидетельство о собственности на жилище» (розового цвета).

С момента образования Росреестра и создания единой регистрационной базы — ЕГРП (ЕГРН) — были приняты единые правила фиксирования прав собственности на недвижимость. Но внешний вид правоустанавливающих документов бывает разный.

За время своего существования регистрирующий орган несколько раз реструктурировался, стандарты оформления документов менялись, поэтому внешний вид Свидетельств, выданных в разное время, может отличаться. Различия могут касаться цвета бумаги, типа (узора) рисунков-вензелей, и даже вида печати. Например, раньше на печати значилось «Федеральная регистрационная служба Министерство юстиции РФ», а затем – «Федеральная регистрационная служба МинЭкономРазвития РФ».

Одинаковыми для всех Титулов на квартиру остаются только его название в заголовке — «Свидетельство о государственной регистрации права», и перечень содержащихся в нем «титульных» сведений.

Регистрационные Свидетельства о праве на квартиру могут отличаться по внешнему виду в зависимости не только от года, но и от места его выдачи – субъекта РФ (напр., Москва, Московская область, Новосибирск, Краснодарский край, и т.п.).

Образцы Свидетельств о праве собственности, выданных в разные годы, в разных субъектах РФ:

( на основе договора купли-продажи квартиры )

( на основе разрешения на ввод нового дома в эксплуатацию )

( на основе договора дарения доли квартиры)

( на основе договора купли-продажи квартиры)

( на основе решения суда, общая долевая собственность, доля в праве)

( на основе договора купли-продажи квартиры)

(на основе приватизации — договора передачи)

При долевой собственности, на Титуле также имеются записи на оборотной стороне. Подробнее об этом см. раздел Глоссария – Откроется в новой вкладке.»>«Виды собственности на квартиру».

С января 2015 года (в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2013 № 765) были введены новые формы бланков Свидетельства о государственной регистрации права – не на цветной защищенной бумаге (как представленные выше образцы), а на обычной белой бумаге формата А4, с подписью регистратора и штампом УФРС.

Новые Свидетельства о государственной регистрации права содержат те же сведения из ЕГРП, что и прежние Титулы (и даже больше). При этом допускается выполнение новых Свидетельств на двух листах, если все необходимые сведения не умещаются на одном листе.

Упразднение защищенных водяными знаками бланков, очевидно, связано с тем, что сам Титул, является всего лишь подтверждением наличия права собственности (аналогично Выписке из ЕГРП / ЕГРН).

Все прежние бланки Свидетельств о праве, выданных ранее (на цветной бумаге с водяными знаками), также остаются действительными, без какого-либо ограничения их срока действия. Замена Титулов старого образца на новые – не требуется.

Свидетельства о праве собственности на квартиры больше не выдают

С июля 2016 года, в результате законодательных нововведений произошла полная Откроется в новой вкладке.»>отмена выдачи Свидетельств о регистрации права собственности на все объекты недвижимости (включая квартиры). Подробнее об этом – см. по ссылке.

Когда собственность на квартиру есть, а регистрации права нет

Бывает, что человек владеет квартирой, не имея Свидетельства о праве, и даже не имея записи о своем праве собственности в едином реестре прав (ЕГРП).

Это означает, что человек фактически получил квартиру в собственность (например, получил квартиру в наследство), но не зарегистрировал свое право в УФРС.

Владение квартирой без регистрации права возможно также в случае, если гражданин получил ее в собственность (приватизировал, купил, Откроется в новой вкладке.»>приобрел квартиру через кооператив) до 1998 года. Именно в этом году был основан Единый Государственный Реестр Прав (ЕГРП), в то время как приватизация началась гораздо раньше – в 1991 году.

Таким образом, если право собственности на квартиру возникло до 1998 года, и после образования ЕГРП фактический владелец квартиры не обратился в УФРС для регистрации своего права собственности, то записи в ЕГРП о его праве там нет.

Но это не означает, что нет и самого права. Это означает всего лишь, что это право не зарегистрировано (т.е. государство пока не в курсе, что это право возникло у конкретного гражданина).

Регистрировать это право или нет – предоставлено на выбор фактического владельца квартиры. Если человек просто живет в своей квартире и не собирается совершать никаких действий со своим недвижимым имуществом, то и регистрировать свое право собственности ему совсем не обязательно.

Но если владелец квартиры захочет ее продать, подарить, заложить под кредит, то здесь уже зарегистрированное право собственности должно присутствовать непременно.

Другими словами, подтвержденное (зарегистрированное) право нужно обязательно только в том случае, если владелец планирует какие либо сделки со своей квартирой. В остальных случаях регистрация своего права собственности на квартиру – дело вкуса каждого владельца.

Каждое право собственности на недвижимость всегда имеет под собой какое-нибудь основание для регистрации этого права. И основание это определяется соответствующим документом (дарственная, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, и т.п.).

Именно этот документ-основание называется правоустанавливающим, и именно этот Откроется в новой вкладке.»>документ-основание во многом определяет, как нужно строить сделку купли-продажи квартиры, на что обращать внимание, какие документы собирать, и что проверять.

Обо всем этом рассказано в нашей ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИИ.

Сопровождение сделки опытным юристом снижает риски ВСЕГДА (особенно для Покупателя квартиры).
Услуги профильных юристов по недвижимости можно найти Откроется в новой вкладке.»>ЗДЕСЬ .

Правила подготовки и проведения сделки купли-продажи квартиры – на интерактивной карте Откроется во всплывающем окне.»> ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИИ (откроется во всплывающем окне).

В Украине изменили порядок регистрации недвижимости

С 1 января в Украине вступил в силу новый порядок регистрации недвижимого имущества. Юристы ЮК Prove Group проанализировали ряд существенных норм, о которых желательно знать владельцам недвижимости.

Во-первых, исключается такой документ, как свидетельство о праве собственности, вместо этого право на недвижимость будет подтверждаться через интернет. Во-вторых, регистрацию недвижимости можно проводить у нотариусов без ограничений.

Ключевым для владельцев квартир и земель является то, что теперь при регистрации недвижимости не будет выдаваться свидетельство о праве на недвижимость. Факт владения недвижимостью будет подтверждаться решением регистратора о регистрации права на недвижимость, которое будет оформляться в электронном виде. При этом момент, с которого право зарегистрировано – это момент опубликования такого решения на веб-портале Министерства юстиции Украины. На руки собственник может получить распечатку упомянутого решения, но на нее не ставится ни подпись, ни печать регистратора.

«В целом, такое положение, конечно, весьма прогрессивно, но населению, особенно пожилому, не просто будет понять, что право на их квартиру подтверждается обычной распечаткой», — считает старший юрист ЮК Prove Group Антон Каганец.

В то же время, весьма удобным является открытие доступа к реестру через интернет — https://kap.minjust.gov.ua/. Так, можно не выходя из дома проверить информацию о любой недвижимости на территории Украины (если, конечно, такая информация в реестре указана). Достаточно только пройти несложную регистрацию на сайте.

«Удобной является и возможность через нотариуса проводить не только регистрацию недвижимости, в отношении которой проводились нотариальные действия, но и все другие регистрационные операции. Кроме этого, подать документы можно и через центры предоставления административных услуг», — добавил Каганец.

Также полезным нововведением является возможность обжаловать действия регистраторов не только в суд, но и в Минюст и его территориальные органы.

Некоторые опасаются, что в связи с тем, что теперь не будет «документа с синей печатью», может быть всплеск рейдерских атак на недвижимость, учитывая тот факт, что надежда только на электронные базы данных. Остается предполагать, что базы данных все же соответствуют требованиям безопасности. Мошенничество, конечно, может иметь место быть, особенно, если кто-то завладеет электронно-цифровой подписью нотариуса или регистратора, но, скорее всего, массовыми такие атаки не будут.

«Владельцам недвижимости советуем периодически проверять свои объекты собственности в реестре, а если они еще не внесены в него, то обязательно внести», — резюмировал юрист.