Статья 27.12.1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения

1. Лица, совершившие административные правонарушения (за исключением лиц, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего Кодекса), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса.

3. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, место, основания направления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

5. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.

6. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. Копия акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения вручается лицу, в отношении которого он был составлен.

Ст27121 коап

І півріччя 200 8 року

І півріччя 200 9 року

І півріччя 200 8 року

І півріччя 200 9 року

1. Незаконні і не за цільовим призначенням проведені витрати, недостачі (розкрадання) коштів і матеріальних цінностей

— кількість підприємств, установ і організацій

в тому числі бюджетних ресурсів

з них державного бюджету

2. В тому числі недостачі (розкрадання) коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах

— кількість установ і організацій

3. Недоотримано фінансових ресурсів

в тому числі бюджетом

4. Фінансові порушення, що не призвели до втрат ресурсів:

— заниження в обліку вартості активів та їх лишки

З перевірених протягом І півріччя 2009 року 123 об’єктів різних форм власності незаконні, нецільові витрати, а також недостачі коштів і матеріальних цінностей виявлено на 118 підприємствах, в установах і організаціях на загальну суму 27,1 млн грн., в тому числі бюджетних ресурсів – на 24,4 млн грн., з яких 18,1 млн грн. (74 %) – кошти державного бюджету.

Крім того, виявлено недоотримані бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами і організаціями, підприємствами всіх форм власності фінансові ресурси на загальну суму 5,4 млн грн., в тому числі бюджетами – на 969,1 тис. гривень.

Фінансові порушення, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлено на 86 об’єктах на суму 109,8 млн грн. , з яких: взяття до сплати зобов’язань, що перевищують бюджетні асигнування, на суму 413,7 тис. грн.; заниження в обліку вартості активів та невзяття їх на баланс на суму 53,6 млн грн.; завищення кредиторської заборгованості та зобов’язань перед фізичними особами – на понад 1 млн грн.; оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі – майже на 28 млн грн. тощо.

Серед порушень фінансово-бюджетної дисципліни найбільш поширеними є:

Безпідставне покриття витрат сторонніх юридичних осіб:

Централізованою бухгалтерією управління освіти Чернівецької міської ради за рахунок бюджетних коштів оплачено 122,4 тис. грн. за послуги з теплопостачання, спожиті орендарями. Дев’ять посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Про результати ревізії поінформовано УСБУ в Чернівецькій області.

Державним підприємством „ Путильське лісове господарство ” витрачено 53,4 тис. грн. на придбання паливно – мастильних матеріалів, запчастин та оплату праці водія автомобіля, який фактично обслуговував працівника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зайва оплата за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості чи обсягів:

Товариствами з обмеженою відповідальністю „ Транс-Буд-Технології ” та „ Тувал ” завищено вартість відновлювальних робіт на об’єктах соціально-культурної сфери Путильського району, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, в результаті чого Управлінням капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації (замовник) зайво сплачено бюджетних коштів у сумах відповідно 1,5 та 1,1 млн грн. Матеріали ревізії передано до прокуратури Першотравневого району м. Чернівці.

Державними підприємствами „Хотинське лісове господарство ” Державного комітету лісового господарства внаслідок завищення підрядними організаціями вартості робіт з будівництва та капітального ремонту лісових доріг зайво сплачено 433,2 тис. грн. Сім посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Державним підприємством „Чернівецьке лісове господарство ” внаслідок завищення підрядними організаціями ТОВ „ Агрошляхбуд” та ПП Апологіє Д.Х. обсягів виконаних робіт з будівництва та відновлення лісових доріг та мостів в Тарнавському, Садгірському та Чорнівському лісництвах зайво сплачено 134,4 тис. грн. Шість посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріли ревізії передано до УСБУ в Чернівецькій області .

Управлінням житлово — комунального господарства Шевченківської районної в місті Чернівцях ради внаслідок завищення підрядниками вартості робіт з ремонту житлових будинків у м. Чернівці зайво сплачено 121,4 тис. грн. Трьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії передано до прокуратури Шевченківського району м. Чернівців та про результати ревізії поінформовано УСБУ в Чернівецькій області.

Централізованою бухгалтерією управління освіти Чернівецької міської ради внаслідок завищення підрядниками обсягів робіт з ремонту приміщень закладів освіти міста зайво витрачено 119,8 тис. грн. Дев’ять посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Про результати ревізії поінформовано УСБУ в Чернівецькій області.

Державним підприємством „ Берегометське лісомисливське господарство ” внаслідок завищення вартості капітального ремонту лісових доріг підрядником (ВАТ „Чернівецька ПМК — 76” ) сума зайвої сплати склала 82,9 тис. грн. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зайве виділення (отримання) бюджетних коштів юридичним(и) особам(и), які не мали на це права, чи внаслідок завищення розрахунків:

Приватним сільськогосподарським підприємством ,, Мамаївське ” внаслідок надання недостовірних даних про знищення власного урожаю зайво отримано з резервного фонду державного бюджету кошти в сумі 802,5 тис. грн. Матеріли ревізії передано до прокуратури Кіцманського району .

Мамаївською сільською радою Кіцманського району за рахунок коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, до Генплану подолання наслідків стихії та відновлення постраждалих районів Чернівецької області було включено дитячий навчальний заклад, який не був пошкоджений стихійним лихом, а потребував ремонту внаслідок довготривалої експлуатації, що призвело до завищення потреби у коштах та зайвого їх отримання в сумі 188,7 тис. грн. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Недоотримання фізичними особами належних їм виплат:

Державним підприємством „Хотинське лісове господарство ” Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства не проводилась індексація зарплати на коефіцієнт приросту індексу споживчих цін, внаслідок чого працівниками недоотримано 77,7 тис. грн. заробітної плати. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Державним підприємством „Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою ” не проведено індексацію грошових доходів працівників на коефіцієнт приросту індексу споживчих цін, внаслідок чого ними недоотримано доходів на загальну суму 56,4 тис. грн. Двох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріли ревізії передано до прокуратури Чернівецької області .

Заниження в обліку вартості активів:

Буковинською державною фінансовою академією Міністерства фінансів України не проведено індексацію вартості земельних ділянок, які перебувають на балансі академії, внаслідок чого занижено їх вартість на 3,9 млн грн. П’ять посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії передано до прокуратури Чернівецької області.

Завищення в обліку вартості активів:

Мамаївською сільською радою завищено в обліку вартість активів на 654,4 тис. грн. внаслідок збільшення вартості основних засобів на суму проведеного поточного та капітального ремонту. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Недостачі матеріальних цінностей:

У комунальній медичній установі „Чернівецька станція швидкої медичної допомоги ” встановлено недостачу талонів на пальне в кількості 102145 л на загальну суму 523,2 тис. грн. Двох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії передано до прокуратури м. Чернівці.

Порушення вимог тендерного законодавства:

Державним підприємством „ Берегометське лісомисливське господарство ” без здійснення тендерних процедур оплачено лісозаготівельні роботи та придбано паливно – мастильні матеріали на суму 12 млн грн. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Державним підприємством „ Сторожинецьке лісове господарство ” без здійснення тендерних процедур оплачено лісозаготівельні роботи та придбано паливно – мастильні матеріали на загальну суму 8,6 млн грн. Трьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Державним підприємством „Чернівецьке лісове господарство” без проведення тендерних процедур придбано продукти нафтопереробки та послуги по лісозаготівлі та трелюванню на суму 2,7 млн грн. Шість посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріли ревізії передано до УСБУ в Чернівецькій області .

Державним підприємством „Хотинське лісове господарство ” Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства проводилась закупівля послуг з лісорозведення, лісовідновлення та послуг по розробці лісосік на загальну суму 2 млн грн. без проведення тендерних процедур. Чотирьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

У межах прав і наданих державою повноважень державною контрольно-ревізійною службою вжито відповідні заходи, в результаті яких у січні-червні поточного року забезпечено відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач на суму 6,5 млн грн. та додаткове надходження фінансових ресурсів до бюджетів, бюджетних установ, організацій і підприємств на загальну суму 2,9 млн гривень .

Усунення порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечено в розмірі 52,1 млн грн. Зокрема, на 26,5 млн грн. поновлено в обліку вартість активів та оприбутковано їх лишків; на 1 млн грн. попереджено незаконних видатків шляхом зменшення в обліку завищеної кредиторської заборгованості; зменшено бюджетних призначень/асигнувань — на 307,7 тис. грн.; відкориговано суму взятих зобов’язань понад затверджені асигнування на 20,6 тис. гривень.

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни до правоохоронних органів в січні — червні 2009 року передано 62 ревізійних матеріали.

За порушення фінансової дисципліни органами ДКРС до адміністративної відповідальності притягнуто 272 посадових особи. Загальна сума накладених адміністративних стягнень склала 50,6 тис. грн., з урахуванням попередніх періодів фактично сплачено 44,4 тис. гривень.

За результатами проведених контрольних заходів органами ДКРС застосовано фінансові санкції до порушників фінансово-бюджетної дисципліни: у 12 випадках призупинено бюджетних асигнувань, у 63 — зупинено операції з бюджетними коштами та 27 розпорядникам зменшено бюджетні призначення/асигнування на загальну суму 453,3 тис. гривень.

До дисциплінарної та матеріальної відповідальності в звітному періоді притягнуто 117 посадових осіб, з яких 1 – звільнено із займаної посади.

За результатами ревізій та перевірок, якими виявлені порушення чинного законодавства, прийнято 105 постанов, рішень та наказів .

Активісти оскаржили 261 рішення Кіровоградської міськради

Опубліковано П’ятниця, 06 травня 2016, 09:12 . в Суспільство

Голова ГО «Асоціація Політичних Наук» Дмитро Сінченко в рамках діяльності громадського партнерства «Рада Експертів» поскаржився до офісу Уповноваженого з прав людини на прийняття 261 Рішення депутатами Кіровоградської міської ради із ними 286 прийнятих. Про це повідомляє прес-служба АПН.

На думку громадських діячів, всі ці рішення були прийняті без громадського обговорення, а отже – з порушенням частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в якій говориться про те, що всі проекти нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування мають бути оприлюднені за 20 робочих днів до моменту їх розгляду.

Серед оскаржених рішень – бюджет на 2016 рік, призначення заступників міського голови, секретарів міськради, членів виконкому, прийняття більшості цільових програм та земельні питання. Всього на
офіс Уповноваженого з прав людини було направлено 7 скарг – окремо по кожному засіданню сесій Кіровоградської міськради.

Активісти просять Уповноваженого відкрити провадження та провести перевірку на предмет вчинення адміністративних правопорушень посадовими особами Кіровоградської міської ради, які неоприлюднили або несвоєчасно оприлюднили проекти рішень Кіровоградської міської ради, а у разі виявлення порушень – скласти відносно посадових осіб Кіровоградської міської ради та направити до суду протокол про адміністративне правопорушення, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-3 КУпАП.

«На останній прес-конференції «Ради Експертів», що відбулась 7-го квітня, ми ообіцяли оскаржувати всі рішення міськради, прийняті з порушенням Закону про доступ до публічної інформації. Ми проаналізували всі прийняті рішення і оформили їх у вигляді скарг по кожному засіданню міськради. Виявили, що аж 261 рішення міськради прийняте з порушенням частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Варто зауважити, що на цьому ми не зупинимось, і зараз готуємо скарги по інших порушеннях. Ці дії ми робимо для того, щоб
привчити чиновників до виконання Законів, які у нас чомусь звикли ігнорувати. І для того, щоб
запобігти корупційним ризикам, які виникають у разі недотримання принципів прозорості в діяльності міськради», — пояснив голова АПН Дмитро Сінченко.

Щоб дізнаватись новини першими підписуйтесь на нас у Facebook, Telegram, Twitter

РОСПРИРОДНАДЗОР

Мы ответственны по своей природе

Завершены две плановые выездные проверки ГКУ РМЭ «Параньгинское лесничество» и МУП «Вода» МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск».

В ходе плановой выездной проверки ГКУ РМЭ «Параньгинское лесничество» нарушений не выявлено.

В ходе плановой выездной проверки МУП «Вода» МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» выявлены нарушения:

— ч.1 ст.39 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», п.1 ч.2 ст.39 Водного кодекса РФ, а именно: элементы блока емкостей биологических очистных сооружений г. Козьмодемьянска не содержатся в исправном состоянии, частично разрушены бетонные конструкции отстойников, песколовок, лотков. Составлены протокола об административном правонарушении на должностное и юридическое лица по ст.8.15 «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств» КоАП РФ;

— ч.1 ст.44 и п.1 ч.6 ст.60 Водного кодекса РФ, ч.1 и ч.2 ст.39 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», а именно: качество сбрасываемых сточных вод после ОСК г. Козьмодемьянска не соответствует установленным нормативам допустимого сброса (НДС). Составлены протокола об административном правонарушении на должностное и юридическое лица по ч.1 ст.8.14 «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и сбросе сточных вод в водные объекты» КоАП РФ;

— п.10 ч.2 ст.22 Закона Российской Федерации «О недрах», а именно: предприятие не выполняет обязанности пользователя недр, согласно лицензии ЙШК 02387 ВЭ: а) Требование пункта 7.3.5 «Условий пользования недрами» лицензии ЙШК 02387 ВЭ не выполняется. Водосчетчики для учета объемов добытых подземных вод на водопроводах всех скважин отсутствуют; б) Требование пункта 7.3.15 «Условий пользования недрами» лицензии на пользование недрами ЙШК 02387 ВЭ не исполнено. На участке недропользования переоценка запасов подземных вод не выполнена. Отчет на государственную экспертизу запасов в установленном законом порядке не представлен, работы по переоценке запасов не зарегистрированы;

— ч. 1 ст. 25, п. 6 ч. 1 ст. 30 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха», ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно: в 2015-2016 гг. не осуществлялся производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по измерениям концентраций в атмосферном воздухе. Составлены протокола об административном правонарушении на должностное и юридическое лица по ст.8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» КоАП РФ;

— ст. 22, ст. 24 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», ст. 11, 18 Федерального Закона от «Об отходах производства и потребления», а именно: не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов;

— ч. 1 ст. 19 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления», не представлен учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов за 1, 2, 3 кварталы 2016 года в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721. Составлены протокола об административном правонарушении на должностное и юридическое лица по ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» КоАП РФ.

Завершена внеплановая документарная проверка ООО «Коммунсервис плюс» по исполнению ранее выданного предписания, нарушений не выявлено.

Проведено рейдовое мероприятие по водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, береговой полосе, акватории р М. Кокшага по маршруту: д. Новое Комино — д.Данилово Медведевского района. В ходе рейдового мероприятия нарушений не выявлено.

Проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению нарушений требований природоохранного законодательства повлекшего организацию несанкционированных свалок, захламлений на территории МО «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл. В ходе рейдового мероприятия нарушений не выявлено.

По информации, поступившей из Марийской межрайонной природоохранной прокуратуры в отношении юридического и должностного лиц МУП «Вода» МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» вынесены постановления по ст.8.15 «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств» КоАП РФ о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 11,0 тыс. рублей.

По результатам ранее проведенной плановой проверки АО «Марийский машиностроительный завод» рассмотрены 2 административных дела, привлечены к административной ответственности в виде штрафов:

— по ст.7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» КоАП РФ, должностное лицо – 10,0 тыс. рублей;

— по ч.1 ст.8.31 «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» КоАП РФ, должностное лицо – 1,0 тыс. рублей.

Начата плановая выездная проверка ГКУ РМЭ «Звениговское лесничество» и внеплановые документарные проверки СХПК-СХА (Колхоз) «Первое мая», ООО «Коммунсервис плюс».

Продолжена внеплановая документарная проверка МУП «Водоканал» МО Волжский район, по исполнению ранее выданного предписания.

Приказ о внесении изменений в Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовым рынкам, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 февраля 2013 г.

Регистрационный N 27121

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 34, ст. 3529; 2006, N 1, ст. 10; 2011, N 27, ст. 3873)

абзацы второй, четвертый и седьмой Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовым рынкам, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного приказом ФСФР России от 13.10.2011 N 11-50/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.11.2011, регистрационный N 22230), изложить в следующей редакции:

«Начальник Управления регулирования деятельности на финансовом рынке, его заместители и начальники отделов.»,

«Начальник Управления лицензирования и ведения государственных реестров, его заместители и начальники отделов.»,

«Начальник Управления регулирования деятельности на рынке страхования, его заместители, и начальники отделов.», соответственно.