Почему в слове «юрисконсульт» нет буквы «т», ведь в слове «юрист» оно есть?

Почему в слове «юрисконсульт» нет буквы «т», ведь в слове «юрист» оно есть? В чем разница между юрисконсультом и юристом?

Написание слова юрисконсульт обусловлено его происхождением. Многочисленные ошибки, встречающиеся в произношении и написании этого слова как «юристконсульт», вызваны именно ложной аналогией со словом «юрист». Если бы интересующее нас слово формировалось на русской почве и обозначало человека, который в своей профессиональной деятельности совмещает должности юриста и консультанта, то, без сомнения, оно и писалось бы с буквой «т». Однако это слово – заимствование: юрисконсульт от немецкого Juriskonsultus, которое, в свою очередь, восходит к латинскому juris consultus – «знающий законы». Именно тот факт, что в языке-источнике нет «т» и объясняет подобное написание этой должности в нашем языке. Юрист же, в свою очередь, происходит также от немецкого Jurist, что восходит к латинскому jus (juris) «право, закон». Таким образом, юрисконсульт – это название должности, юрист, занимающийся урегулированием правовых вопросов в какой-то конкретной организации и выступающий как защитник ее интересов. А юрист – это вообще специалист по юридическим наукам, юридическим вопросам; человек, имеющий юридическое образование.

Чим відрізняється юрист від юрисконсульта

Кожному з нас у житті доводиться звертатися з тих чи інших приводів до юристів:

 • скласти дарчу;
 • подарувати дороге майно;
 • оформити якісь документи;
 • просто розібратися в правових питаннях.

Такі ситуації необхідно вирішувати тільки за сприяння фахівця. Але якого? Є просто юристи, а є юрисконсульти. До кого звернутися, щоб отримати кваліфіковану відповідь на нестандартну або дуже строкову ситуацію? Ми вирішили розібратися в даному питанні.

Визначення юриста і юрисконсульта

Юрист – говорячи простою мовою, це фахівець, що розбирається в питаннях правознавства та юридичних тонкощах. Тобто до юристів можна віднести не тільки людей, що отримали спеціальну освіту, але і правознавців, вчених, а також людей, хто вивчає право. Сюди ж відносяться практикуючі фахівці в цій сфері. Якщо копнути історію, то відомо, що першими юристами були римські жерці – понтифіки. Сьогодні під поняттям «юрист» ховаються самі різні напрями правової діяльності: нотаріуси, юрисконсульти, судді, адвокати, слідчі і прокурори. Юристом може стати особа, яка отримала середню або вищу юридичну освіту. Існує загальне правило, що юрист повинен скласти кваліфікаційний іспит на адвоката, після чого він може бути допущений до захисту обвинувачених.

Юрисконсульт – це теж юрист, але в професійні завдання юрисконсульта входить забезпечення дотримання законодавства в рамках тієї чи іншої форми правових взаємовідносин. Простіше кажучи, це юридичний консультант в певній вузькій сфері або в рамках конкретної організації.

Найчастіше подібні фахівці працюють в різних компаніях і фірмах (будівельних, торгових, транспортних, фармацевтичних і т. п.), де стежать за законністю всіх зовнішніх і внутрішніх операцій з надання товарів / послуг клієнтам. Називати юрисконсульта просто юристом не можна, оскільки він займає особливе місце. Розрізняються юрисконсульти, старші юрисконсульти, ведучі та головні юрисконсульти. У компаніях з великим штатом юристів, консультантам в юридичних питаннях найчастіше присвоюють різні категорії.

Порівняння юриста і юрисконсульта

Отже, що у нас виходить. Є загальне визначення – юрист, в яке входить безліч спеціальностей, від судді до адвоката і слідчого. Звідси можна зробити висновок, що юрист – це просто загальноприйняте позначення людини, яка у своїй професійній діяльності оперує правом і має для цього спеціальну освіту. Тоді як юрисконсульт – це консультант, який має своє обмежене коло обов’язків і стежить за дотриманням закону в рамках діяльності тієї чи іншої організації.

Ще одне невелика відмінність: юрист це спеціальність, а ось юрисконсульт – певна посада зі своїми правами та обов’язками.

перевод с юрисконсульта на юриста

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Юлия: большая просьба самой отредактировать свои разъяснения, чтобы другие не путались. ? Разъяснения исправлены сразу же. Верное название «юрисконсульт». На юриста я бы не рискнула, несмотря на то, что по диплому им и являюсь
(по квалификации конечно). Здесь вопрос в наименовании должности.

Согласна с разъяснениями weron-nichka.
На мой взгляд, рассматриваемая ситуация-это очередная коллизия норм, когда чем руководствоваться выбираем мы сами на свой страх, риск и основываясь на опыте проверок,т.к. и ЕКТС И ОКРБ по юридической силе одинаковы.

Код должности 25501 Юрист Выпуск ЕКСД 00

Правильно, Сергей. Есть такая должность. И юрисконсульт тоже есть. Почему некоторые упорно продолжают утверждать, что такой должности — юрист — нет? И будут утверждать,т.к. вы говорите о ОКРБ, а не ЕКСД. В ЕКСД юрист(а) нет! Там «юрисконсульт»
Лично мое мнение остается вышесказанным касательно коллизии норм.

юрист — эта должность только для лиц, работающих в юридических консультациях, а также лиц, которые получили лицензию минюста на оказание юридических услуг (по сути все та же юридическая консультация).
юрисконсульт — должность в коммерческих, гос.организациях и т.д.
разграничения можете посмотреть на сайте минюста.
тем более что должность юриста более расширена по сравнению с юрисконсультом, ввиду знания, ориентации и консультации почти всех отраслей права. На это и нацелен экзамен в минюсте на получение лицензии или аттестации на должность юриста в юридической консультации, будь то ИП, который решил сам заняться юридической практикой или просто сотрудник.
Касательно ЗП — не повлияет.

Однако более чем со 100% уверенностью смогу сказать, что МИнтруда при проверке обяжет Вас привести должность в соответствии с ЕКСД. И т.к. Ваша виза (юрисконсульта) должна стоять на всех приказах кадровика, то ваша репутация как работника, ориентирующегося в праве будет подмочена.

Чем отличается юрист от юрисконсульта?

В последнее время пользователи в интернете часто задаются вопросом — «Чем отличается юрист от юрисконсульта?». И мы, как профессионалы своего дела, решили прояснить всё в данном вопросе и объяснить Вам простыми и понятными словами. Для начала, мы расскажем что означают эти термины, а уже в конце, мы ответим на терзающий Вас вопрос — так в чём же разница и отличие между юристом от юрисконсультом.

Содержание статьи (навигация) :

Рассматриваемые вопросы, чтобы понять чем отличается юрисконсульт от юриста

Кто такой юрист?

Термин «Юрист» простыми словами — это тот, кто получил специальное юридическое образование, к ним относят правоведов, учёных и практикующих специалистов в области права. Это понятие объединяет в себе людей занимающиеся различной юридической деятельностью, такие как, судья, нотариусы, прокуроры, адвокаты, следователи, юристы частной практики, в том числе и юрисконсульты, и другие специалисты, оказывающие юридическую помощь.

Для того, чтобы Вам было понятнее, перечислим основные виды юристов:

 • Юристы правоохранительной отрасли. К ним относят: следователей, экспертов, дознавателей, адвокатов, прокуроров, судьей, судебных приставов, инспекторов по делам несовершеннолетних. Их задача, заниматься в отрасли применения санкций (административных или уголовных) и рассмотрения споров (имущественных, трудовых, семейных, жилищных и других).
 • Юристы политической (законодательной) отрасли. Эти юристы участвуют только в подготовке проектов правовых документов. Сами же решения принимаются государственными деятелями (органами власти).
 • Юристы отрасли экономики. В основном, эти специалисты занимаются, составлением договоров в том числе трудовых, осуществляют контроль над их исполнением и занимаются оспариванием в суде договорных условий. Юристы этой отрасли решают вопросы связанные с трудовым, финансовым, земельным, гражданским правом, а также должны разбираться в вопросах процессуального права – как гражданского, так и арбитражного.
 • Юристы правозащитной отрасли. Сфера их деятельности связана с органами социальной зашиты ( контроль за выплатами пенсий, пособий и пр.). Также, занимаются поддержкой людей, льготной категории и потерявших работу, оказывают правовую помощь при их учете, переквалификации, выплате пособий и пр.

Кто такой юрисконсульт?

Термин «Юрисконсульт» простыми словами — это юрист работающий в определенной узкой правовой сфере или на юридическое лицо (на предприятии или в любой другой организации) в задачи которого, входит обеспечение соблюдения законодательства, как организацией, так и по отношению к ней другими участниками правовых взаимоотношений, в том числе оказывать юридическую консультацию. Они имеют следующие различия: юрисконсульты, старшие юрисконсульты, ведущие и главные юрисконсульты, такие, как юристы в г.Чебоксары нашей фирмы «ПравоДействие». Юрисконсультам присваивают различные категории, поэтому простыми юристами их назвать нельзя.

 • Юрисконсульт I категории: высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет;
 • Юрисконсульт II категории: высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет;
 • Юрисконсульт: высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Ответ. Отличие между юристом и юрисконсультом

Проанализировав эти понятия, можно сделать два вывода и ответить на вопрос, так чем же отличается юрист от юрисконсульта, в чём их отличие и разница:

 1. Юрист — это общее, широкое определение, в то время как юрисконсульт — это узко специализированная профессия в рамках данных терминов;
 2. Юрист — это специальность, а юрисконсульт — должность в организации, задачей которого представлять корпоративные интересы своего работодателя.

Существует ли различие между юристом и юрисконсультом

Юридическое образование становится выбором № 1 целеустремленной активной молодежи. Причины понятны: средний доход юриста – самый высокий, перспективы правоведа не ограничены. Но что будущие абитуриенты знают о профиле? Кем они планируют работать? Как они понимают разницу между тем же юристом и юрисконсультом?

Наш вуз всегда боролся за сознательность студента. Ученик должен понимать, на каком поле ему трудиться. Потому такие моменты мы стараемся осветить сразу.

Юрисконсульт как разновидность юристов

Юрист – профиль, направление образования, позволяющее носителю специальности занимать посты в самых разных структурах от нотариата до адвокатуры. В общее понятие юридической спецификации включены узкие направления. Вот, чем юрист отличается от юрисконсульта.

Юридический консультант – юрист, глубоко понимающий конкретную сферу (транспортную, фармацевтическую, предпринимательскую). Он чаще представляет интересы конкретной коммерческой структуры – компании, бренда, сетевого предприятия.

Какое должно быть у юрисконсульта образование

Будучи направлением профессии, юрисконсульт должен иметь соответствующее образование. Наш колледж + бакалавриат (в перспективе – магистрат, аспирантура) является достаточной базой для работы во всех сферах юриспруденции, включая юридическую консультацию.

Мы выпускаем профессиональных специалистов, способных занять лидирующие посты соответствующих отделов крупных, средних, малых компаний Москвы, России, зарубежья. С той оговоркой, что юрисконсульством их перспективы не ограничены. Дипломированные бакалавры/магистраты «Синергии» вольны выбрать свой профиль:

 • организовать практику консультаций по гражданскому делу (юрист, консультант, адвокат);
 • занять перспективную нишу специалиста бизнес-консультаций;
 • сдать квалификационный экзамен, чтобы работать адвокатом по уголовным делам.

Обязанности юрисконсультов

Возвращаясь к узкой деятельности предоставления юридических консультаций (сопровождения), свести функции ее исполнителей можно к 8 пунктам.

 • Организационная деятельность на правовом поле (планирование встреч, посещение судебных процессов).
 • Разработка/проверка внутренней документации компании.
 • Заключение договоров.
 • Проведение/сопровождение переговоров.
 • Локальное нормотворчество (разработка внутренних правил).
 • Консультация сотрудников.
 • Визирование крупных сделок (проверка юридической чистоты).
 • Отчетность руководству.

Полное сопровождение специалист может осуществлять по узкому направлению (только логистический отдел, ведение товарно-номенклатурной отчетности) или с более широким охватом.

Трудоустройство выпускников юридического факультета

Выпускники нашего юридического факультета нередко начинают карьеру с должности юрисконсульта – помощника руководителя юр. отдела, специалиста по контрактам, главы службы. Финансовые перспективы этого направления обнадеживают. На II квартал 2017-го средние зарплаты российских консультантов составляли:

 • стартовый уровень (высшее образование, опыт работы до 2 лет, стажировка) – 60–67 тысяч рублей;
 • средний уровень – 68–91 тысяча;
 • профессионалы высокого класса (их реквизиты предприниматели бережно хранят, передавая исключительно доверенным партнерам) – до 120–150 тысяч и более.

Востребованность и актуальность на рынке труда юристов и юрисконсультов

Коммерческий рынок объективно нуждается в профессиональных юристах. Юрисконсульты, как представители профессии, остаются среди наиболее актуальных вакансий. Их ждет бизнес, частная предпринимательская практика, госслужба.

Самый высокий запрос рынка – ведущие специалисты, за ними следуют старшие и младшие консультанты. Вакансии стажеров, начинающих юристов превышают 1000 позиций ежедневно (по стране).

В каких сферах полезны знания выпускников юридического факультета

Юрисконсульт – только одна из дверей, за которой наших выпускников ждет перспективное будущее. Помимо этого направления, существует более 50 других вариантов трудоустройства.

Навыки юриста (+ диплом о высшем юридическом) открывают дорогу в прокуратуру, областные, региональные, арбитражные суды, адвокатуру, нотариат. Каждая из приведенных отраслей предполагает высокую ответственность и сумасшедшие возможности финансового, профессионального, личностного роста.

Ленинградский пр-т, д. 80, корпуса Е, Ж, Г.

Станция метро «Сокол», выход в центре зала на ул. Балтийская, далее пешком или на троллейбусе (№ 6, 43) до остановки «Институт Гидропроект» (1 остановка), у троллейбусного депо повернуть направо.

Контакты приемной комиссии:
Телефон: +7 (495) 800 10 01

График работы приёмной комиссии:
Пн – Пт: 08:30 – 22:10;
Сб – Вс: 10:00 – 17:00;